Lang :
  • ไทย
  • English
  • News

    แพทย์หญิงปิยะนุช จิตต์เที่ยง CEO โครงการ Prompt 88 ให้การต้อนรับ

    เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 

    แพทย์หญิงปิยะนุช จิตต์เที่ยง CEO โครงการ Prompt 88 ให้การต้อนรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด ที่ให้เกียรติ เข้าเยี่ยมชมโครงการ ฯ นำโดย นางสุวรรณา หรรษาจารุพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและบริหารลูกค้าองค์กร 1) นางสาวธีราภรณ์ ทองเนียม (ผู้จัดการฝ่ายบริการหน่วยงานภาคเอกชน) นายสมเกียรติ ไชยจำ (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการหน่วยงานภาคเอกชน) พร้อมทีมงาน และได้ร่วมรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร The Kya Gastronomy  รังสรรค์อาหารโดยเชฟเคณฑ์ วัชรวีร์ วิเสทโภชนาทิพย์ ที่ให้บริการ ณ โครงการ Prompt 88