Lang :
 • ไทย
 • English
 • News

  แพทย์หญิงปิยะนุช จิตต์เที่ยง CEO โครงการ Prompt 88 ให้การต้อนรับ
  แพทย์หญิงปิยะนุช จิตต์เที่ยง CEO โครงการ Prompt 88 ให้การต้อนรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด ที่ให้เกียรติ เข้าเยี่ยมชมโครงการ ฯ นำโดย นางสุวรรณา หรรษาจารุพันธ์
  เอกอัครราชทูตมัลดีฟส์เยือน PROMPT 88
  แพทย์หญิงปิยะนุช จิตต์เที่ยง CEO โครงการ Prompt 88 ให้การต้อนรับ นายโมฮาเมด จินาห์ (H.E. Mr.Mohamed Jinah)
  จิตตะไลฟ์ เซ็นเตอร์ เซ็นบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ยกระดับมาตรฐานนานาชาติ
  นำโดยแพทย์หญิงพจนา จิตตวัฒนรัตน์ และแพทย์หญิงปิยะนุช จิตต์เที่ยง ผู้บริหารจิตตะไลฟ์เซ็นเตอร์
  ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท หมอหญิงคลินิก จำกัด ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระขึ้น ณ อาคาร PROMPT 88
  ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท หมอหญิงคลินิก จำกัด ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระขึ้น ณ อาคาร PROMT88 อันเป็นที่ตั้งของหมอหญิงคลินิกสาขา #สาธุประดิษฐ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเปิด #สาขาใหม่
  PROMPT 88 Health Residence ครั้งแรกของการ Open house
  9 ตุลาคม 2 […]
  พิธีลงเสาเอกโครงการ
  ผู้บริหาร […]
  ความคืบหน้าโครงการ
  ความคืบหน้ […]
  บริจาคเครื่องวัดความดัน
  ผู้บริหารโ […]